Michał Chacaś, w ramach projektu "Mała Paczka - Dar Serca" i "Słoneczna Paczka - Dar Serca" - współpracuje z następującymi placówkami:

Jarosław

 • Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori

 • Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy

 • Miejskie Przedszkole nr 10

 • Prywatne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej "Ochronka"

 • Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek

 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

 • Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych

 • p. Dariusz Kłak

 

Warszawa

 • Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej (p. Joanna Rel)

 • Przedszkole Sióstr Niepokalanek

 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 im. bł. Marceliny Darowskiej Sióstr Niepokalanek

 • Szkoła Podstawowa nr 306 im. Księdza Jana Twardowskiego (p. Iga Boruc-Pupek)